Spring til indhold

Plads til fællesskab på Engen

Idéudvikling på den gamle ringriderplads i Lysabild

En venlig donation fra Nordeafonden på en lille million kroner i marts 2023 fører nu til at projektet kan realiseres. Følg projektet helt fra det første borgermøde i 2021 her på siden.

Plan og skitser for området der fremover kaldes Engen

Borgermøde 3, der blev afholdt den 24. marts 2022, gik forrygende med masser af interesserede borgere.

Styregruppen fremlagde spændende oversigtsplaner, skitser og billeder, med hvilke indtryk der kan skabes på den gamle ringriderplads ved Gammelhave. Et område der fremover kaldes for Engen. Du kan se materialet herunder.

Desuden holdt Rasmus Corneliussen et spændende oplæg, om muligheden for at etablere disc golf i området.

Næste skridt er:

  • Prioritering af rækkefølge, etapeplan for delområderne
  • Nedsættelse af arbejdsgrupper til delområderne
  • Søge midler, puljer og fonde
  • Indhente tilladelser: konkret projektbeskrivelse
  • Udarbejde projekteringstegninger

Plads til fællesskab er et projekt der har kørt fra starten af 2021. Herunder kan du følge hele processen indtil nu.

Vil du være med til at drømme? Og have indflydelse på vores grønne områder?

På Landsbymarkedet d. 11. september 2021 kom der allerede nogle gode forslag – blandt andet:

• Kæmpe store insekthoteller

• Hundeplads – agilitybane

• Offentlig tilgængelig præstegårdshave

• Sct. Hans arrangement

• Shelterområde med bålplads. Kan bruges af lokale og cykelturister

• Styrketræning – hegnet kunne indgå og placeres i nærheden af klubhuset

Hundeskov, sheltere og minigolf til Lysabild

– var blot nogle af de gode idéer der blev udviklet ved borgermødet torsdag d. 28. oktober 2021, lige efter den første fællesspisning i Åben Skole. Det var styregruppen for projektet ”Plads til fællesskab”, der havde indkaldt borgerne i Lysabild til møde. Gennem en idé-stafet blev i forvejen gode idéer videreudviklet til noget mere omfattende projekter. Udgangspunktet i ”Plads til fællesskab” er, hvordan vi kan gøre nogle grønne områder i Lysabild, der ikke bliver udnyttet ret meget i dag, attraktive for både lokale borgere og turister.

Der blev nedfældet rigtig mange gode idéer på papir, som fx en minigolfbane, hvor banerne skulle afspejle seværdigheder fra lokalområdet, med tilhørende QR-koder så man kunne hente mere information om emnet på sin mobil. Et andet forslag lød på en bålplads, med sheltere og grillhytter, hvor man også kunne afholde Sankt Hans fest. Et stort ønske fra mange hundeejere var også en hundeskov, hvor man kan mødes og lade hundene løbe frit rundt.

Men det var ikke kun de grønne områder der blev udviklet på. Forslag som fx at åbne klubhuset mere op for at afholde private arrangementer, kom også på bordet. Den tomme præstegård kan også udnyttes bedre til fx julestue. Præstegårdshaven kunne åbnes op ud mod Lysabildgade, hvor den gamle teaterscene frigøres for krat, og igen komme i brug til sommer arrangementer. Badebro og slæbested ved Pøl eller Saruphav var også én af de rigtig gode idéer. Genåbning af købmandsbutikken, flere bord-bænke sæt langs cykelstierne og udendørs opslagstavler, med information til borgere og turister, var også nogle af de mange fremragende forslag der kom frem under mødet.

Men lige nu er det alt sammen drømme. For at nogle af disse drømme kan føres ud i virkeligheden, skal der midler til, og det kræver noget fodarbejde. Styregruppen har nu en masse at arbejde videre med. I starten af det nye år vil de melde ud, hvad det næste skridt kommer til at være. 

Følg med i LokalBladet og her på denne side, hvor der løbende kommer opdateringer om projekterne. 

Hvis du har spørgsmål eller flere gode idéer, så tøv ikke med at kontakte styregruppen, som betår af:

Karin Danielsen karin-danielsen@hotmail.com
Rikke Dahl rikkes1968@hotmail.com
Annette Klüver Andersen annettekluver@mac.com
Michele Abreu michele@abreu-nissen.dk

Billeder fra Borgermødet torsdag d. 28. oktober 2021

Borgermøde 2 - torsdag d. 24. februar 2022

Nu har du chancen for at være med til at videreudvikle alle de gode ideer, der blev genereret på Borgermøde 1 i forhold til at nytænke udnyttelsen af de grønne områder ved og omkring klubhuset og fodboldbanerne i Lysabild.

Alle de nedskrevne forslag fra Borgermøde 1 i oktober har styregruppen gennemlæst, og vi vil gerne præsentere de ideer, der har fået størst tilslutning fra foreninger og borgere. Det kommer til at foregå på Borgermøde 2 torsdag den 24. februar kl. 19.30 i Multisalen. Hold for en sikkerheds skyld øje med denne side, hvis der skulle ske ændringer pga. pandemien.

Vores mål er at få udarbejdet en masterplan for, hvad byens borgere og foreninger har af ønsker og forventninger til bedre udnyttelse af disse fællesområder. På borgermødet torsdag den 24. februar har du mulighed for at påvirke og få indflydelse på prioriteringen af ideerne. Derefter forventer vi at præsentere masterplanen i slutningen af marts og herefter gå i gang med at søge fonde og puljer til at finansiere og realisere nogle af ønskerne.

Vi håber rigtig mange vil deltage og være med til at prioritere ideerne.
Hilsen Michele Abreu, Annette Klüver Andersen, Rikke Dahl og Karin Danielsen

Billeder fra Borgermøde 2 torsdag d. 24. februar 2022

Plads til fællesskab på den gamle ringriderplads

Referat af Borgermøde 2 og vi ser frem til Borgermøde 3.

Styregruppen til projektet ”Plads til fællesskab” præsenterede på Borgermøde 2 den 24. februar 2022 en kategoriseret gruppering af alle de mange fantastiske ideer, der blev genereret på det første borgermøde.

Mange af ideerne er koncentreret omkring den gamle ringriderplads, som ønskes udviklet til et aktivitetsområde med overskriften ”udeliv og fællesskab” i form af aktivitetshytte, bålplads, sheltere, borde-bænkesæt og naturlegeplads. Dette område har styregruppen valgt at arbejde videre med og vil på Borgermøde 3 den 24. marts fremlægge et skitseforslag med oversigtsplan og overvejelser om materialer og stemning.

Derudover har mange andre grebet ideerne. Både menighedsrådet og klubhuset arbejder videre med de ideer, der passer til deres område. Menighedsrådet vil blandt andet sætte fokus på at åbne præstegårdshaven op for lokale. Desuden videreudvikler en enkelt person ideen om at etablere frisbee golf i området omkring fodboldbanerne. Landsbyrådet vil arbejde videre med at opsætte infotavler rundt omkring i Lysabild.

Disse initiativer til udvikling af fællesområderne vil også blive præsenteret på Borgermøde 3 den 24. marts 2022 kl 19.10 i multisalen – umiddelbart efter fællesspisningen.

Annette Klüver Andersen, Michele Abreu, Rikke Dahl og Karin Danielsen

Plads til fællesskab på Engen

Borgermøde 3 den 24. marts 2022

Borgermøde 3 gik forrygende med masser af interesserede borgere.

Styregruppen fremlagde spændende oversigtsplaner, skitser og billeder, med hvilke indtryk der kan skabes på den gamle ringriderplads ved Gammelhave. Et område der fremover kaldes for Engen. Du kan se materialet herunder.

Desuden holdt Rasmus Corneliussen et spændende oplæg, om muligheden for at etablere disc golf i området.

Plan og skitser for området

Næste skridt er:

  • Prioritering af rækkefølge, etapeplan for delområderne
  • Nedsættelse af arbejdsgrupper til delområderne
  • Søge midler, puljer og fonde
  • Indhente tilladelser: konkret projektbeskrivelse
  • Udarbejde projekteringstegninger

Billeder fra Borgermøde 3 torsdag d. 24. marts 2022

Vil du være med i eng-lauget?

Allerførst tak for positiv interesse og opbakning i forbindelse med oplægget på Borgermøde 3 sidst i marts om at udvikle på engområdet mellem fodboldbanerne og Gammelhave. Vi ”skylder” at orientere om, hvad der er sket i udvalget siden borgermødet.

I foråret blev engområdet godkendt til, at vi måtte gå videre med projektet. Der er nogle begrænsninger i forhold til beplantning, som stemmer fint overens med den oprindelige ide.

Derefter fik vi godkendt en lejekontrakt, og Landsbyrådet står nu som lejere af området. Beløbet for at leje området af Sønderborg kommune er 1000 kr. årligt, som ikke opkræves, så længe det er et landsbyråd, der er lejere. Vi har udarbejdet en ansøgning til Friluftsrådet om etablering af Discgolf, og den forventer vi svar på i august/september. Hvis vi er heldige,

at få penge til Discgolfen, skal det etableres i efteråret. Udarbejdelse af stisystemet har vi fået lavet et prisoverslag på, og det var temmelig dyrt. Selvom adgangen til området har høj prioritet, vil vi lige overveje rækkefølgen af anlæggene igen, så den er realistisk i forhold til de midler, vi kan få. Næste skridt er at søge flere relevante fonde og udarbejde mere præcise projekter for de enkelte områder. Der er stadig plads til flere i udvalget, så giv lyd, hvis du har lyst til at give en hånd med. Hvem har lyst til at være med i et ”Englaug”, som skal arbejde med udvælgelse af blomsterarter og efterfølgende såning og pleje. 

Rikke Dahl, Michele Abreu, Annette Andersen og Karin Danielsen

August 2022

Jubii – snart kan du sammen med venner og familie spille Disc Golf i Lysabild

I juni ansøgte gruppen ”Plads til Fællesskab” om penge fra ”Tilskud fra Udlodningsmidler til Friluftsliv” og har fået 37.300 kr til etablering af Disc Golf – så nu skal der graves og støbes. Ansøgningen krævede, at vi selv etablerer og drifter anlægget, så nu mangler vi nogle personer, som vil hjælpe med at få kurvene støbt ned i området omkring boldbanerne og ”Engen” og eventuelt bagefter vil hjælpe med at holde det hele vedlige.

Kom frisk så vi kan komme i gang her i efteråret. Skynd dig at skrive eller ringe til Rasmus Corneliussen 29927551 eller Annette Andersen 30525352 eller Karin Danielsen 20724909

Oktober 2022

Det første spadestik 

Først spadestik er taget på engen ved Gammelhave. Udviklingen af engen er nu gået ind i den etablerende fase. I løbet af uge 7 sørgede Michael Simonsen, Als Plæne & Landskabsservice for, at det høje græs blev slået og Tommy og Tommy fik klargjort jorden til plantning. Tak til Jens Hansen for udlån af maskiner.

Lørdag den 18. februar mødte et par stærke mænd op – Lars og Jan, og på ingen tid var æblelunden plantet. Æblelunden er en del af en større plan for det område, der forbinder Gammelhave med boldbanerne og Lysabild Børneunivers.

https://www.facebook.com/groups/OsILysabildSogn/permalink/1912820472398624/

Februar 2022

En lille million kroner fra Nordea-fonden

Plads til fællesskab under Lysabild Landsbyråd har fået 947.653 kr. fra Nordea-fonden til projektet på engområdet ved Gammelhave, der vil bidrage til at skabe mere aktivitet i Lysabild. Med 947.653 kroner i støtte fra Nordea-fondens Her gror vi-pulje kan foreningen nu igangsætte projektet, der har været i støbeskeen siden første borgermøde efteråret 2021. Vi er meget begejstret over støtten. Vi havde slet ikke turde håbe på, at vi fik støtte til at kunne realisere hele visionen. Med projektet håber vi at kunne styrke og bidrage til det lokale fællesskab. Det vil skabe et nyt mødested for byens borgere, men også blive et attraktivt sted for folk udefra.

Karin, Annette, Rikke og Michele

Marts 2023

https://www.tvsyd.dk/syd-og-soenderjylland/lokale-faar-millioncheck-til-at-styrke-faellesskabet-med-ny-bypark?fbclid=IwAR2sYblvHS6CjGqt2cNABsqHCUbauAm6Z4ZBBPz6di0IQj3CtyqHo9PPslI